Gizlilik Politikası

Gizlilik ve Güvenlik – Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin Korunması

Şirketimiz tüm kişisel verilerinize ait bilgileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve sair mevzuat kararları çerçevesinde saklayacak, kaydedecek, işleyecek, güncelleyecek ve mevzuatın onay verdiği durumlarda üçüncü kişiler ile birlikte açıklayabilecektir. Mevzuubahis yasal düzenlemeler yapılması gereğince Şirketimiz şahsi verilerinizin mevzuata aykırı olarak önleme, mevzuata uymama hallerinde erişilmesini önleme ve korunmasını sağlamak açısından, uygun emniyet tedbirlerini sağlayarak, tüm teknik ve idari önlemleri alacaktır. 

Kişisel Veriler

Şahsi veriler, bir diğer adıyla kişisel veriler; hüviyeti açıkça belirli ya da belirlenebilir olan kişilere bağlı her türlü malumatı tanımlar. Abonelik malumatınız, hat malumatınız, ödeme malumatınız ve konum malumatlarınız gibi muayyen kalitedeki malumatlar, şahsi bilgiler olarak vasıflandırılabilmektedir.

Bu boyutta sitemiz aracılığıyla yürütülen etkinlikler çerçevesinde ve üst kısımlarda mevzusu geçen gaye ile elde edilen, başlıca genel nitelikli ve özel nitelikli şahsi veriler aşağıda İnternetPaketleri KVKK politikamızda tanzim edilmiştir;

 • İsminiz, soy isminiz, anne-baba isimleri, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, Türk vatandaşı değilseniz pasaport numaranız, ya da geçici olarak verilen Türkiye Cumhuriyeti numaranızla birlikte size ait; doğum yeri ve doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, medeni hal gibi hüviyet malumatlarınız ve gösterdiğiniz Türkiye Cumhuriyeti kartı veya ehliyet fotokopisi, fotoğrafınız, imzanız,
 • Adresiniz, telefon numaralarınız, E-Postanız gibi iletişim bilgileriniz
 • IBAN bilgileriniz, banka hesap numarası bilgileriniz gibi finansal bilgileriniz,
 • Size verdiğimiz hizmetleri değerlendirmek için yaptığınız yorumlar,
 • Sitemiz internetpaketleri.com kullanımınız ve gezinme malumatlarınızdır.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Siz değerli müşterilerimize üst düzeyde hizmet vermek ve şahsi bilgilerinizi, verilen hizmetin kalitesine bağlı olarak aşağıdaki bilgiler kapsamında;

 • Firmamızca sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenmiş yasal çerçevede bahşedilmesi, firmamızın sözleşme ve yasalardan gelen sorumluluklarını kusursuz ve doğru olarak yapabilmesi,
 • İlgili kurum hizmetlerinin kuruluşu, sunumu, devamlılığının sağlanması, abonelik yaptırdıktan sonraki kalan diğer işlemler ve aboneliğin sona ermesi sonucundaki faturalandırmalar, usulsüzlük, ara bağlantı, suistimal, hile ve dolandırıcılık gibi durumların önüne geçilmesi ve saptanması durumunda, bildirmiş olduğunuz hüviyet bilgilerinizin ve dokümanların doğru olduğunu denetlemek, resmi makamlarla ilgili hukuki yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi ve murakabe faaliyetleri bakımından lüzumlu malumatların paylaşımı, regülatör ve kontrol edici kurumlar, resmi makamlarla ilgili hukuki metinlerde yer alan yasal mükellefiyetlerin gerçekleştirilmesi ve murakabe faaliyetleri kapsamında gerekli malumatların pay edilmesi, ilgili yasal mevzuatta geçen mükellefiyetlerin yerine getirilmesi ve murakabe faaliyetleri amacı ile gerekli olan malumatların paylaşımı, ilgili hukuki mevzuata uygun olan acil yardım çağrısı oluştuğu zamanlarda bulunduğunuz konumun saptanması ve yetkili kişiler ile paylaşılması, iş ortaklarımız ya da diğer üçüncü kişiler ile beraber ürün ve hizmetlere ilişkin olan sözleşme gerekçelerinin ve finansal anlaşmanın sağlanması,
 • Firmamız tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri yararlandırmak amacıyla gerekli tüm çalışmaların tarafımızdan yapılması, ürün ve hizmetleri sizin kullanım alışkanlıklarınıza, beğenilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre düzenleyip özelleştirerek, hizmetinize sunulması,
 • Firmamız ile iş ilişkisi içinde olan şirket ve şahısların ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması (Şirketimizce planlı iletişime ait idari operasyonlar), 
 • Firmaya ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve kontrolünü sağlamak, müşteri değerlendirme ve şikayet yönetim prosesleri, itibar araştırma vetireleri,  faaliyet yönetimi, hukuki uyum prosesi, finansal işler vb. işlemler,
 • Firmamız ticari ve iş izlemlerinin belirlenmesi ve uygulanması, firmamızın insan kaynakları şartlarının planlı olarak yürütülmesi sağlanması açısından Şahsi Verilerin Korunması Kanununun 5. Ve 6. Sırada yer alan maddelerinde geçen şahsi veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda; şahsi verilerinizi sözleşme niteliğinde ya da fiziksel mekanlar ve benzer yollardan yazılı, sözlü, görsel veya elektronik bir şekilde sağlamaktayız. 

Üst kısımlarda sayılan ve internetpaketleri.com KVKK politika kapsamında şahsi datalarınız ile özel vasıflı şahsi datalarınız KVK Kanunu’nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilmiş olan şahsi veri işleme koşulları ile aşağıda tanzim edilen hedefler kapsamında nüfuz edilecek olan;

 • İlgili mevzuatta belirtilen Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet kurumu, Kamu kurum ve kuruluşlarıyla istenilen malumatların pay edilmesi,
 • Yasal olan ve düzenleyici olan gereksinimlerin gerçekleştirilmesi, 
 • Destek ve satış bölümlerince hüviyetinizin doğrulanması,
 • Site yönetimi tarafından kurum iç mekanizmasının planlanması ve işlenmesi,
 • Çalışan personellerimizin insan kaynakları tarafından eğitilmesi,
 • Kontrol ve malumat sistemleri bölümleri tarafından suistimal edilen ve yetkisiz yapılan çalışmaların teyit edilmesi ve müdahale edilmesi,
 • Bilgi sistemleri bölümü tarafından risk yönetim temelleri ve kalite kontrol aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Finansal işlemlerin yapıldığı bölüm tarafından verdiğimiz hizmet karşılığında faturalandırma yapılarak anlaşmalı firmalarımızla hizmet anlaşması yapılması,
 • Şirket yönetimi, satış ve destek bölümleri tarafından verdiğimiz hizmetlerle ilgili her türlü soru, şikayet ve önerilerinize cevap verilebilmesi, 
 • Site yönetiminin bilgi sistemleri bölümü tarafınca, sitemiz sistem ve uygulamalarının data güvenliği boyutunda gerekli olan tüm teknik ve idari önlemlerin alınması,
 • Medya, iletişim, pazarlama, web sitesi ve mobil kanallarda spesiyal içeriklerin, müşahhas ve mücerret yararların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Sitemizin müteallik bölümleri tarafından  müşteri memnuniyetinin kontrol edilmesi, araştırılması ve arttırılması,
 • Firmanın iş birliği içinde olduğu eğitim birimleri tarafından eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmesi

Üst kısımda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Datalarınız” İnternetPaketleri ve dış hizmet sağlayıcıların konstrüksiyonunda fiziki ve elektronik belgelerde büyük oranda titizlik ve ilgili mevzuat kurallarına uyarak saklanabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Şahsi datalarınız, 6698 sayılı KVKK kapsamında, başka mevzuat hükümlerince ve yukarıda açıklanmış olan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, sağlayıcılarımıza, şirket salahiyetlerine, paydaşlarımıza, kanunen salahiyetli kamu kurumları ve özel şahıslar ile aşağıda belirtilmiş olan;

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)
 • Sağlık bakanlığı ve sağlık bakanlığına bağlı olan alt kurumlar, aile hekimliği özekleri ve özel sigorta kurumları,
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ile Diğer Kolluk Kuvvetleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Adli Kuruluşlar
 • Yetkilendirdiğiniz kanuni temsilcileriniz
 • Birlikte Çalıştığımız avukatlar, vergi danışmanlarımız ve denetçiler olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,
 • Denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşlar,
 • Sürekli işbirliği yaptığımız ya da hizmetlerinden yararlandığımız tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, belgelendirme hizmet sağlayıcıları, ve iş ortaklarımız (daha fazla detay almak için firmamız sorumlularıyla iletişim kurabilirsiniz.) ve KVKK 8. Ve 9. maddelerince şahsi verilerin nüfuz edilmesi şartları ve amaçları doğrultusunda paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Tüm şahsi verileriniz, yazılı, sözlü, görsel veya elektronik ortamda, üst kısımda yer alan amaçlar ve internetpaketleri.com faaliyetleri kapsamına dahil olan her türlü işlerin mevzuat gereğince işlenmesi ve bu kapsamda İnternet paketleri akdi ve kanuni sorumluluklarını tam ve gereğince yerine getirmesi için toplanır ve işlenir. İşbu şahsi verilerinizin alınmasının hukuki gerekçesi başta 6698 sayılı KVKK olmak üzere öteki mevzuat kararlarıdır.

Kişisel Verilerin Korunması Kapsamındaki Haklar

Kanun ve buna bağlı mevzuat kapsamında;

 • Şahsi verilerin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
 • Şahsi veriler işlenmiş ise buna dair malumat talep etmek,
 • Şahsi sağlık verilerine ulaşmak ve bunları isteme hakkına sahip olmak,
 • Şahsi verilerin nüfuz edilme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının öğrenilmesi,
 • Yurt içi ve yurt dışı şahsi verilerin nakledildiği üçüncü kişilerin bilinmesi,
 • Şahsi verilerin eksik ya da yanlış olarak işlenmesi halinde, bu eksiklik veya yanlışlığın düzeltilmesini isteme hakkına sahip olmak,
 • Şahsi verilerin tamamen silinmesini ya da yok edilmesini isteme hakkına sahip olmak,
 • Şahsi verilerin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda bu durumun düzeltilmesi için şahsi verilerin silinme ya da yok edilmesine dair işlemlerin şahsi verilerin nakledildiği üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkına sahip olmak,
 • İşlenmiş olan verilere ait otomatik sistemler aracılığıyla çözümlenmesi amacıyla şahısın kendi aleyhine herhangi bir durumun meydana gelmesine karşı çıkmak, itiraz etmek, şahsi verilerin mevzuata aykırı bir şekilde işlenmesi sonucunda zarar ile karşılaşılması halinde, karşılaşılan bu zararların düzeltilmesini talep edebilirsiniz. 

Veri Güvenliği ve Başvuru Haklarının İncelenmesi

Size ait şahsi verilerin teknik ve idari olanaklar dahilinde tüm titizliği ile korunması ve güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar da göz önünde bulundurulmasıyla muhtemel risklere elverişli bir şekilde sağlanmaktadır. KVKK 13. Maddesindeki 1. fıkrada geçen ve üst kısımlarda belirtilmiş olan tüm kazanılmış haklarınızın kullanılması ile ilgili isteklerinizi, yazılı ya da KVKK hükümlerinin belirlemiş olduğu farklı yöntemler de sitemizin iletişim kısmına iletebilirsiniz. Üst kısımlarda belirtilmiş olan tüm haklarınızı kullanmak istiyorsanız hüviyetinizin tespit edilmesi için gerekli evraklar KVKK’nın 11. Maddesinde geçen hakları kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik olan açıklamaları içeren isteklerinizi kanun kapsamına giren isteklerinizi internetpaketleri.com web adresimizde bulunan iletişim kanallarından veya yazılı olarak [email protected] adresine iletebilirsiniz. 

Sitemiz, taleplerin niteliklerine göre taleplerinizi en kısa zamanda ve en geç 1 ay (30 gün) içinde ücretsiz bir şekilde sonuç verecektir. Fakat yapılan işlemlerin ayrıca maliyet çıkarması durumunda, tarafımızdan KVKK tarafından belirlenmiş olan ücret tarifesi uygulanacaktır.